Tuesday, October 8, 2013

Unga konsumerar allt mer nyheter - men inte vie papper

mediavärlden reporting:
Nyhetskonsumtionen bland unga har ökat. Men de hittar dem inte i papperstidningar.
Mobilen är den kanal där ungas nyhetskonsumtion ökat mest. Det visar nya siffror från Statens medieråd.
Den vanligaste nyhetskällan är tv, förutom för gruppen 17 till 18-åringar som får merparten av sina nyheter från mobilen.
Andelen som tar del av nyheter i papperstidningar är tydligt lägre än när motsvarande mätning från 2010.
Den sajt som får mest besök av åldersgruppen 9 till 12 år är Youtube, för äldre ungdomar är det Facebook som gäller.
I undersökningen ställdes också frågor om inställningen till reklam på tv. En klar majoritet menar att den är tråkig och/eller irriterande. Men reklam på internet är ännu värre.  Några frågor om ungdomarnas inställning till reklam i papperstidningar ställdes inte.
Att mobilanvändningen förändrats visas också i att nu använder 94 procent av alla 15-åringar sina mobiler till att vara ute på nätet. 2010 var siffran 12 procent.
Smartphones är i majoritet i samtliga åldersgrupper.
http://www.medievarlden.se/nyheter/2013/10/unga-konsumerar-allt-mer-nyheter

No comments:

Post a Comment